Rušenje i reciklaža

Vraćamo vam prirodu!

Kompanija ŠUŠA se u svojim poslovima susreće sa različitim materijalima koji predstavljaju građevinski ili industrijski otpad. Takvi materijali se otpremaju u reciklažne centre ili se recikliraju na licu mesta gde se zatim vrši se nasipanje terena. Iza sebe kompanija ostavlja zelenu površinu, očišćeni i pripremljeni prostor za novi  objekat....

Pročitajte više

Bezbednost

Target zero safety

Svi zaposleni u kompaniji ŠUŠA su bezrezervno posvećeni našem krajnjem cilju, koji je nula nesreća, nula teških povreda na radu, nula incidenata i nula zagađenja životne sredine.

Pročitajte više  

 
 

Kompaniju ŠUŠA osnovao je Nikola Šuša 1977. godine u Zadru u Republici Hrvatskoj a danas je vode njegovi naslednici. S prelaskom u Srbiju, u Novi Sad, od male porodične firme razvija se u perspektivnu kompaniju u polju izvođenja specifičnih radova i inženjeringa, sa vrlo jasnim ciljevima i vizijom.

Kompanija ŠUŠA posluje po principima ISO 9001: 2000 i ISO 14001 i OHSAS 18001 kojima se definišu zahtevi sistema upravljanja kvalitetom. Kompanija za svoj razvoj može da zahvali izuzetnim sposobnostima, profesionalizmu i posvećenosti svojih zaposlenih.

Prateći tendencije u svetu, menadžment kompanije je odlučio da razvoj usmeri ka rastućim potrebama razvijenog industrijskog društva.

Poslovanje kompanije karakterišu:

 • visok stepen bezbednosti
 • kompletnost usluge
 • specijalizovane mašine
 • široka paleta raznih alata i pribora
 • uvažavanje specifičnih zahteva korisnika usluga
 • obavljanje posla u ugovorenom roku
 • visok nivo poslovne etike
 • visokostručni kadrovi
 • saradnja sa naučnim ustanovama
 • saradnja sa projektnim biroima i istraživačkim ustanovama
 • saradnja sa stručnim časopisima.
 

povelja-lafarge.jpgpovelja-NIS-1.jpg